CART là gì? Nghĩa của từ cart

CART là gì?

CART“Championship Auto Racing Teams” trong tiếng Anh.

CART là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CART“Championship Auto Racing Teams”.

Championship Auto Racing Teams: Giải vô địch các đội đua ô tô.
hiện không còn tồn tại.

Giải thích ý nghĩa của CART

CART có nghĩa “Championship Auto Racing Teams”, dịch sang tiếng Việt là “Giải vô địch các đội đua ô tô”.