CAS là gì? Nghĩa của từ cas

CAS là gì?

CAS“Chemical Abstracts Service” trong tiếng Anh.

CAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CAS“Chemical Abstracts Service”.

Chemical Abstracts Service: Dịch vụ Tóm tắt Hóa chất.

Một số kiểu CAS viết tắt khác:

Chief of the Air Staff: Tham mưu trưởng Không quân.

Close Air Support: Đóng hỗ trợ không khí.

Giải thích ý nghĩa của CAS

CAS có nghĩa “Chemical Abstracts Service”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ Tóm tắt Hóa chất”.