CASTA là gì? Nghĩa của từ casta

CASTA là gì?

CASTA“Center for Advanced Study in Theatre Arts” trong tiếng Anh.

CASTA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CASTA“Center for Advanced Study in Theatre Arts”.

Center for Advanced Study in Theatre Arts: Trung tâm Nghiên cứu Nâng cao về Nghệ thuật Sân khấu.

Một số kiểu CASTA viết tắt khác:

Cerebrolysin Acute Stroke Treatment in Asia: Điều trị Đột quỵ Cấp tính bằng Cerebrolysin ở Châu Á.

Giải thích ý nghĩa của CASTA

CASTA có nghĩa “Center for Advanced Study in Theatre Arts”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Nghiên cứu Nâng cao về Nghệ thuật Sân khấu”.