CASTFOREM là gì? Nghĩa của từ castforem

CASTFOREM là gì?

CASTFOREM“Combined Arms and Support Task FORce Evaluation Model” trong tiếng Anh.

CASTFOREM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CASTFOREM“Combined Arms and Support Task FORce Evaluation Model”.

Combined Arms and Support Task FORce Evaluation Model: Mô hình đánh giá nhiệm vụ hỗ trợ và vũ khí kết hợp.

Giải thích ý nghĩa của CASTFOREM

CASTFOREM có nghĩa “Combined Arms and Support Task FORce Evaluation Model”, dịch sang tiếng Việt là “Mô hình đánh giá nhiệm vụ hỗ trợ và vũ khí kết hợp”.