CATT là gì? Nghĩa của từ catt

CATT là gì?

CATT“Combined Arms Tactical Trainer” trong tiếng Anh.

CATT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CATT“Combined Arms Tactical Trainer”.

Combined Arms Tactical Trainer: Huấn luyện viên chiến thuật về vũ khí kết hợp.

Giải thích ý nghĩa của CATT

CATT có nghĩa “Combined Arms Tactical Trainer”, dịch sang tiếng Việt là “Huấn luyện viên chiến thuật về vũ khí kết hợp”.