CBC là gì? Nghĩa của từ cbc

CBC là gì?

CBC“Canadian Broadcasting Corporation” trong tiếng Anh.

CBC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CBC“Canadian Broadcasting Corporation”.

Canadian Broadcasting Corporation: Tổng công ty phát thanh truyền hình Canada.

Một số kiểu CBC viết tắt khác:

Christmas Bird Count: Đếm chim giáng sinh.

Cipher-Block Chaining: Chuỗi khối mật mã.

Cornering Brake Control: Kiểm soát phanh vào cua.

Giải thích ý nghĩa của CBC

CBC có nghĩa “Canadian Broadcasting Corporation”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng công ty phát thanh truyền hình Canada”.