CBF là gì? Nghĩa của từ cbf

CBF là gì?

CBF“Confederação Brasileira de Futebol” trong tiếng Anh.

CBF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CBF“Confederação Brasileira de Futebol”.

Confederação Brasileira de Futebol: Confederação Brasileira de Futebol.
Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha, Brazil.

Giải thích ý nghĩa của CBF

CBF có nghĩa “Confederação Brasileira de Futebol”, dịch sang tiếng Việt là “Confederação Brasileira de Futebol”.