CBLA là gì? Nghĩa của từ cbla

CBLA là gì?

CBLA“Comparative Bullet Lead Analysis” trong tiếng Anh.

CBLA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CBLA“Comparative Bullet Lead Analysis”.

Comparative Bullet Lead Analysis: Phân tích khách hàng tiềm năng so sánh.

Giải thích ý nghĩa của CBLA

CBLA có nghĩa “Comparative Bullet Lead Analysis”, dịch sang tiếng Việt là “Phân tích khách hàng tiềm năng so sánh”.