CBR là gì? Nghĩa của từ cbr

CBR là gì?

CBR“Case-Based Reasoning” trong tiếng Anh.

CBR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CBR“Case-Based Reasoning”.

Case-Based Reasoning: Lập luận dựa trên tình huống.

Giải thích ý nghĩa của CBR

CBR có nghĩa “Case-Based Reasoning”, dịch sang tiếng Việt là “Lập luận dựa trên tình huống”.