CBRN là gì? Nghĩa của từ cbrn

CBRN là gì?

CBRN“Chemical, Biological, Radiological, or Nuclear” trong tiếng Anh.

CBRN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CBRN“Chemical, Biological, Radiological, or Nuclear”.

Chemical, Biological, Radiological, or Nuclear: Hóa học, Sinh học, Phóng xạ hoặc Hạt nhân.

Giải thích ý nghĩa của CBRN

CBRN có nghĩa “Chemical, Biological, Radiological, or Nuclear”, dịch sang tiếng Việt là “Hóa học, Sinh học, Phóng xạ hoặc Hạt nhân”.