CC là gì? Nghĩa của từ cc

CC là gì?

CC“Carbon Copy” trong tiếng Anh.

CC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CC“Carbon Copy”.

Carbon Copy: Bản sao bằng giấy than (chép tay, đánh máy).
Mặc dù dịch sát nghĩa là vậy, tuy nhiên CC được dùng phổ biến nhất trong việc gửi và nhận email (thư điện tử). CC là việc gửi cho người khác một bản sao của nội dung email mà mình nhận được.

Một số kiểu CC viết tắt khác:

Coupled Cluster: Cụm ghép nối.

Giải thích ý nghĩa của CC

CC có nghĩa “Carbon Copy”, dịch sang tiếng Việt là “Bản sao bằng giấy than (chép tay, đánh máy)”.