CC14 là gì? Nghĩa của từ cc14

CC14 là gì?

CC14“CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 14” trong tiếng Việt, “Lorong Chuan MRT Station” trong tiếng Anh.

CC14 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CC14“CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 14”, “Lorong Chuan MRT Station”.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 14.

Lorong Chuan MRT Station: Ga tàu điện ngầm Lorong Chuan.
Tên ga điện ngầm tại Singapore.

Giải thích ý nghĩa của CC14

VIỆT NGỮ.

CC14 có nghĩa “CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 14” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

CC14 có nghĩa “Lorong Chuan MRT Station”, dịch sang tiếng Việt là “Ga tàu điện ngầm Lorong Chuan”.