CCA là gì? Nghĩa của từ cca

CCA là gì?

CCA“Cold Cranking Amps” trong tiếng Anh.

CCA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CCA“Cold Cranking Amps”.

Cold Cranking Amps: Amps cranking lạnh.
Thông số về cường độ dòng điện của ắc quy.

Một số kiểu CCA viết tắt khác:

Counter Command Activity: Hoạt động của Lệnh truy cập.

Giải thích ý nghĩa của CCA

CCA có nghĩa “Cold Cranking Amps”, dịch sang tiếng Việt là “Amps cranking lạnh”.