CCC là gì? Nghĩa của từ ccc

CCC là gì?

CCC“China Compulsory Certificate” trong tiếng Anh.

CCC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CCC“China Compulsory Certificate”.

China Compulsory Certificate: Chứng nhận bắt buộc của Trung Quốc.
Tên của một chứng nhận và là một cách thức để xác nhận độ an toàn của các sản phẩm khi được nhập khẩu, mua bán và sử dụng tại thị trường Trung Quốc.

Một số kiểu CCC viết tắt khác:

Canterbury Clothing Company: Công ty Quần áo Canterbury.

Civilian Conservation Corps: Quân đoàn Bảo tồn Dân sự.

Corpus Christi College, Oxford: Cao đẳng Corpus Christi, Oxford.

Cryogenic Current Comparator: Máy so sánh dòng điện lạnh.

Conformal Cyclic Cosmology: Vũ trụ học theo chu kỳ phù hợp.

Clinical Care Classification System: Hệ thống phân loại chăm sóc lâm sàng.

Climate Change Committee: Ủy ban biến đổi khí hậu.

Giải thích ý nghĩa của CCC

CCC có nghĩa “China Compulsory Certificate”, dịch sang tiếng Việt là “Chứng nhận bắt buộc của Trung Quốc”.