CCCAA là gì? Nghĩa của từ cccaa

CCCAA là gì?

CCCAA“California Community College Athletic Association” trong tiếng Anh.

CCCAA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CCCAA“California Community College Athletic Association”.

California Community College Athletic Association: Hiệp hội thể thao trường cao đẳng cộng đồng California.

Giải thích ý nghĩa của CCCAA

CCCAA có nghĩa “California Community College Athletic Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội thể thao trường cao đẳng cộng đồng California”.