CCCP là gì? Nghĩa của từ cccp

CCCP là gì?

CCCP“Central Committee of the Communist Party” trong tiếng Anh.

CCCP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CCCP“Central Committee of the Communist Party”.

Central Committee of the Communist Party: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản.

Một số kiểu CCCP viết tắt khác:

Союз Советских Социалистических Республик: Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết.
Được dịch ra từ tiếng Nga, còn gọi là "Liên Xô" hay "Liên bang Xô Viết".

California Code of Civil Procedure: Bộ luật tố tụng dân sự California.
Tên của một bộ luật tại California, Hoa Kỳ về các việc liên quan đến tố tụng dân sự.

Combined Community Codec Pack: Gói Codec Cộng đồng Kết hợp.
Gói phần mềm trên máy tính dùng để chạy nội dung đa phương tiện trên hệ điều hành Windows.

Carbonyl cyanide m-chlorophenyl hydrazone.
Hoặc còn được gọi với tên [(3-chlorophenyl)hydrazono]malononitrile - một chất ức chế hóa học.

Crude oil, Copper, Cotton and Platinum: Dầu thô, đồng, bông và bạch kim.

Compliance and Consumer Protection: Tuân thủ và bảo vệ người tiêu dùng.

Caltech Core-Collapse Project: Dự án thu gọn lõi Caltech.

Canadian Centre for Child Protection: Trung tâm bảo vệ trẻ em Canada.

Giải thích ý nghĩa của CCCP

CCCP có nghĩa “Central Committee of the Communist Party”, dịch sang tiếng Việt là “Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản”.