CCF là gì? Nghĩa của từ ccf

CCF là gì?

CCF“Cartoon Cartoon Fridays” trong tiếng Anh.

CCF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CCF“Cartoon Cartoon Fridays”.

Cartoon Cartoon Fridays: Phim hoạt hình hoạt hình thứ sáu.

Giải thích ý nghĩa của CCF

CCF có nghĩa “Cartoon Cartoon Fridays”, dịch sang tiếng Việt là “Phim hoạt hình hoạt hình thứ sáu”.