CCGH là gì? Nghĩa của từ ccgh

CCGH là gì?

CCGH“Canadian Coast Guard Hovercraft” trong tiếng Anh.

CCGH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CCGH“Canadian Coast Guard Hovercraft”.

Canadian Coast Guard Hovercraft: Thủy phi cơ của Cảnh sát biển Canada.

Giải thích ý nghĩa của CCGH

CCGH có nghĩa “Canadian Coast Guard Hovercraft”, dịch sang tiếng Việt là “Thủy phi cơ của Cảnh sát biển Canada”.