CCIR là gì? Nghĩa của từ ccir

CCIR là gì?

CCIR“Commander's Critical Information Requirement” trong tiếng Anh.

CCIR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CCIR“Commander's Critical Information Requirement”.

Commander's Critical Information Requirement: Yêu cầu Thông tin Quan trọng của Chỉ huy.

Một số kiểu CCIR viết tắt khác:

Comité consultatif international pour la radio: Comité Consultatif international pour la radio.
tiếng Pháp cho Ủy ban Tham vấn trên Đài Phát thanh Quốc tế, trở thành Bộ phận Truyền thông Vô tuyến của ITU, ITU-R, vào năm 1992.

Giải thích ý nghĩa của CCIR

CCIR có nghĩa “Commander's Critical Information Requirement”, dịch sang tiếng Việt là “Yêu cầu Thông tin Quan trọng của Chỉ huy”.