CCOP là gì? Nghĩa của từ ccop

CCOP là gì?

CCOP“Coalition Common Operating/Operational Picture” trong tiếng Anh.

CCOP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CCOP“Coalition Common Operating/Operational Picture”.

Coalition Common Operating/Operational Picture: Bức tranh hoạt động / hoạt động chung của Liên minh.

Giải thích ý nghĩa của CCOP

CCOP có nghĩa “Coalition Common Operating/Operational Picture”, dịch sang tiếng Việt là “Bức tranh hoạt động / hoạt động chung của Liên minh”.