CCP là gì? Nghĩa của từ ccp

CCP là gì?

CCP“Casualty Collection Point” trong tiếng Anh.

CCP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CCP“Casualty Collection Point”.

Casualty Collection Point: Điểm thu gom thương vong.

Một số kiểu CCP viết tắt khác:

Communications Checkpoint: Trạm kiểm soát thông tin liên lạc.

Contingency Communications Package: Gói truyền thông dự phòng.

Giải thích ý nghĩa của CCP

CCP có nghĩa “Casualty Collection Point”, dịch sang tiếng Việt là “Điểm thu gom thương vong”.