CCR là gì? Nghĩa của từ ccr

CCR là gì?

CCR“Creedence Clearwater Revival” trong tiếng Anh.

CCR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CCR“Creedence Clearwater Revival”.

Creedence Clearwater Revival: Creedence Clearwater Revival.

Giải thích ý nghĩa của CCR

CCR có nghĩa “Creedence Clearwater Revival”, dịch sang tiếng Việt là “Creedence Clearwater Revival”.