CCRP là gì? Nghĩa của từ ccrp

CCRP là gì?

CCRP“Command and Control Research Program” trong tiếng Anh.

CCRP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CCRP“Command and Control Research Program”.

Command and Control Research Program: Chương trình nghiên cứu chỉ huy và điều khiển.

Giải thích ý nghĩa của CCRP

CCRP có nghĩa “Command and Control Research Program”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình nghiên cứu chỉ huy và điều khiển”.