CDR là gì? Nghĩa của từ cdr

CDR là gì?

CDR“Commander” trong tiếng Anh.

CDR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CDR“Commander”.

Commander: Chỉ huy.

Giải thích ý nghĩa của CDR

CDR có nghĩa “Commander”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ huy”.