CDT là gì? Nghĩa của từ cdt

CDT là gì?

CDT“Central Daylight Time” trong tiếng Anh.

CDT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CDT“Central Daylight Time”.

Central Daylight Time: Giờ ban ngày miền Trung.
UTC-5 giờ.

Một số kiểu CDT viết tắt khác:

Commandant: Commandant.
Cdt.

Giải thích ý nghĩa của CDT

CDT có nghĩa “Central Daylight Time”, dịch sang tiếng Việt là “Giờ ban ngày miền Trung”.