CĐV là gì? Nghĩa của từ cđv

CĐV là gì?

CĐV“Cổ động viên” trong tiếng Việt.

CĐV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CĐV“Cổ động viên”.

Cổ động viên.

Giải thích ý nghĩa của CĐV

CĐV có nghĩa “Cổ động viên” trong tiếng Việt.