CE là gì? Nghĩa của từ ce

CE là gì?

CE“Common Era” trong tiếng Anh.

CE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CE“Common Era”.

Common Era: Kỷ nguyên chung.

Một số kiểu CE viết tắt khác:

Cerium: Xeri.
Ce.

Chechen language: Tiếng Chechnya.
mã ISO 639-1: ce.

Giải thích ý nghĩa của CE

CE có nghĩa “Common Era”, dịch sang tiếng Việt là “Kỷ nguyên chung”.