CEB là gì? Nghĩa của từ ceb

CEB là gì?

CEB“Compressed Earth Block” trong tiếng Anh.

CEB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CEB“Compressed Earth Block”.

Compressed Earth Block: Khối đất nén.

Một số kiểu CEB viết tắt khác:

Confederation of European Baseball: Liên đoàn bóng chày châu Âu.

Giải thích ý nghĩa của CEB

CEB có nghĩa “Compressed Earth Block”, dịch sang tiếng Việt là “Khối đất nén”.