CEO là gì? Nghĩa của từ ceo

CEO là gì?

CEO“Chief Executive Officer” trong tiếng Anh.

CEO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CEO“Chief Executive Officer”.

Chief Executive Officer: Giám đốc điều hành.

Giải thích ý nghĩa của CEO

CEO có nghĩa “Chief Executive Officer”, dịch sang tiếng Việt là “Giám đốc điều hành”.