CERT là gì? Nghĩa của từ cert

CERT là gì?

CERT“Computer Emergency Response Team” trong tiếng Anh.

CERT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CERT“Computer Emergency Response Team”.

Computer Emergency Response Team: Nhóm ứng cứu khẩn cấp máy tính.
Nhóm bao gồm các chuyên gia sẽ chịu trách nhiệm xử lý những tình huống khẩn cấp trên máy tính.

Một số kiểu CERT viết tắt khác:

Certificate: Giấy chứng nhận.
Hay còn được hiểu với tên: chứng chỉ, văn bằng.

Constant Extension Rate Tensile: Tốc độ kéo dài không đổi.

Community Emergency Response Team: Nhóm ứng phó khẩn cấp của cộng đồng.

Council of Energy Resource Tribes: Hội đồng các bộ lạc tài nguyên năng lượng.

Carbon Emission Reduction Target: Mục tiêu giảm phát thải carbon.

Giải thích ý nghĩa của CERT

CERT có nghĩa “Computer Emergency Response Team”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm ứng cứu khẩn cấp máy tính”.

Thông thường nó sẽ là những trường hợp mang tính khẩn cấp như về sự cố bảo mật của máy tính. CERT là từ được dùng để gọi tắt cho nhóm chuyên gia này, khi nó dần trở nên phổ biến và quan trọng.

Bên cạnh đó, nhóm cũng giải quyết những phần mềm độc hại hay vi rút trên máy tính. Lĩnh vực cộng nghệ thông tin ngày càng phát triển thì có sự đóng góp của nhóm sẽ giúp cho môi trường mạng an toàn hơn phần nào.