CF là gì? Nghĩa của từ cf

CF là gì?

CF“Cystic Fibrosis” trong tiếng Anh.

CF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CF“Cystic Fibrosis”.

Cystic Fibrosis: Bệnh xơ nang.

Một số kiểu CF viết tắt khác:

Confer: Confer.
xem - tiếng Latinh 'so sánh', hoặc 'xem thêm'.

Californium: Californium.
Cf.

Canadian Forces: Lực lượng Canada.

Central African Republic: Cộng hòa Trung Phi.
ISO 3166 digram.

Republic of the Congo: Cộng hòa Congo.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Giải thích ý nghĩa của CF

CF có nghĩa “Cystic Fibrosis”, dịch sang tiếng Việt là “Bệnh xơ nang”.