CFA là gì? Nghĩa của từ cfa

CFA là gì?

CFA“Cat Fanciers' Association” trong tiếng Anh.

CFA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CFA“Cat Fanciers' Association”.

Cat Fanciers' Association: Hội những người yêu thích mèo.

Một số kiểu CFA viết tắt khác:

Chartered Financial Analyst: Chuyên viên phân tích tài chính công chứng.

Color Filter Array: Mảng lọc màu.

Covering Force Area: Vùng Lực lượng bao trùm.

County Fire Authority: Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Quận.

Giải thích ý nghĩa của CFA

CFA có nghĩa “Cat Fanciers' Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hội những người yêu thích mèo”.