CFAR là gì? Nghĩa của từ cfar

CFAR là gì?

CFAR“Constant False Alarm Rate” trong tiếng Anh.

CFAR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CFAR“Constant False Alarm Rate”.

Constant False Alarm Rate: Tỷ lệ cảnh báo sai liên tục.

Giải thích ý nghĩa của CFAR

CFAR có nghĩa “Constant False Alarm Rate”, dịch sang tiếng Việt là “Tỷ lệ cảnh báo sai liên tục”.