CFL là gì? Nghĩa của từ cfl

CFL là gì?

CFL“Canadian Football League” trong tiếng Anh.

CFL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CFL“Canadian Football League”.

Canadian Football League: Liên đoàn bóng đá Canada.

Một số kiểu CFL viết tắt khác:

Co-ordinated Fire Line: Đường lửa phối hợp.

Giải thích ý nghĩa của CFL

CFL có nghĩa “Canadian Football League”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn bóng đá Canada”.