CFLCC là gì? Nghĩa của từ cflcc

CFLCC là gì?

CFLCC“Coalition Forces Land Component Command” trong tiếng Anh.

CFLCC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CFLCC“Coalition Forces Land Component Command”.

Coalition Forces Land Component Command: Bộ tư lệnh thành phần đất liền của lực lượng liên quân.

Giải thích ý nghĩa của CFLCC

CFLCC có nghĩa “Coalition Forces Land Component Command”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ tư lệnh thành phần đất liền của lực lượng liên quân”.