CFO là gì? Nghĩa của từ cfo

CFO là gì?

CFO“Chief Financial Officer” trong tiếng Anh.

CFO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CFO“Chief Financial Officer”.

Chief Financial Officer: Giám đốc tài chính.

Giải thích ý nghĩa của CFO

CFO có nghĩa “Chief Financial Officer”, dịch sang tiếng Việt là “Giám đốc tài chính”.