CFP là gì? Nghĩa của từ cfp

CFP là gì?

CFP“Call for papers” trong tiếng Anh.

CFP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CFP“Call for papers”.

Call for papers: Gọi cho giấy tờ.

Một số kiểu CFP viết tắt khác:

College Football Playoff: Giải bóng đá đại học.

Common Fisheries Policy: Chính sách nghề cá chung.
EU.

Giải thích ý nghĩa của CFP

CFP có nghĩa “Call for papers”, dịch sang tiếng Việt là “Gọi cho giấy tờ”.