CFR là gì? Nghĩa của từ cfr

CFR là gì?

CFR“Code of Federal Regulations” trong tiếng Anh.

CFR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CFR“Code of Federal Regulations”.

Code of Federal Regulations: Quy định liên bang.

Giải thích ý nghĩa của CFR

CFR có nghĩa “Code of Federal Regulations”, dịch sang tiếng Việt là “Quy định liên bang”.