CFRP là gì? Nghĩa của từ cfrp

CFRP là gì?

CFRP“Carbon fibre reinforced plastic” trong tiếng Anh.

CFRP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CFRP“Carbon fibre reinforced plastic”.

Carbon fibre reinforced plastic: Nhựa gia cố sợi carbon.

Giải thích ý nghĩa của CFRP

CFRP có nghĩa “Carbon fibre reinforced plastic”, dịch sang tiếng Việt là “Nhựa gia cố sợi carbon”.