CFS là gì? Nghĩa của từ cfs

CFS là gì?

CFS“Chronic Fatigue Syndrome” trong tiếng Anh.

CFS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CFS“Chronic Fatigue Syndrome”.

Chronic Fatigue Syndrome: Hội chứng mệt mỏi mãn tính.

Giải thích ý nghĩa của CFS

CFS có nghĩa “Chronic Fatigue Syndrome”, dịch sang tiếng Việt là “Hội chứng mệt mỏi mãn tính”.