CFSP là gì? Nghĩa của từ cfsp

CFSP là gì?

CFSP“Common Foreign and Security Policy” trong tiếng Anh.

CFSP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CFSP“Common Foreign and Security Policy”.

Common Foreign and Security Policy: Chính sách An ninh và Đối ngoại Chung.

Giải thích ý nghĩa của CFSP

CFSP có nghĩa “Common Foreign and Security Policy”, dịch sang tiếng Việt là “Chính sách An ninh và Đối ngoại Chung”.