CFV là gì? Nghĩa của từ cfv

CFV là gì?

CFV“Cavalry Fighting Vehicle” trong tiếng Anh.

CFV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CFV“Cavalry Fighting Vehicle”.

Cavalry Fighting Vehicle: Xe chiến đấu của kỵ binh.

Giải thích ý nghĩa của CFV

CFV có nghĩa “Cavalry Fighting Vehicle”, dịch sang tiếng Việt là “Xe chiến đấu của kỵ binh”.