CG là gì? Nghĩa của từ cg

CG là gì?

CG“Computer Graphics” trong tiếng Anh.

CG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CG“Computer Graphics”.

Computer Graphics: Đô họa may tinh.

Một số kiểu CG viết tắt khác:

Client Group: Nhóm khách hàng.

Controls Group: Nhóm kiểm soát.

Democratic Republic of the Congo: Cộng hòa Dân chủ Congo.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Republic of the Congo: Cộng hòa Congo.
ISO 3166 digram.

Giải thích ý nghĩa của CG

CG có nghĩa “Computer Graphics”, dịch sang tiếng Việt là “Đô họa may tinh”.