CGIG là gì? Nghĩa của từ cgig

CGIG là gì?

CGIG“Cross-Government Implementation Group” trong tiếng Anh.

CGIG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CGIG“Cross-Government Implementation Group”.

Cross-Government Implementation Group: Nhóm thực hiện liên chính phủ.

Giải thích ý nghĩa của CGIG

CGIG có nghĩa “Cross-Government Implementation Group”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm thực hiện liên chính phủ”.