CGS là gì? Nghĩa của từ cgs

CGS là gì?

CGS“Chief of the General Staff” trong tiếng Anh.

CGS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CGS“Chief of the General Staff”.

Chief of the General Staff: Tổng tham mưu trưởng.

Giải thích ý nghĩa của CGS

CGS có nghĩa “Chief of the General Staff”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng tham mưu trưởng”.