CGSI là gì? Nghĩa của từ cgsi

CGSI là gì?

CGSI“Consumer Guidance Society of India” trong tiếng Anh.

CGSI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CGSI“Consumer Guidance Society of India”.

Consumer Guidance Society of India: Hiệp hội hướng dẫn người tiêu dùng của Ấn Độ.

Giải thích ý nghĩa của CGSI

CGSI có nghĩa “Consumer Guidance Society of India”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội hướng dẫn người tiêu dùng của Ấn Độ”.