CGT là gì? Nghĩa của từ cgt

CGT là gì?

CGT“Capital Gains Tax” trong tiếng Anh.

CGT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CGT“Capital Gains Tax”.

Capital Gains Tax: Thuế thu nhập vốn.

Giải thích ý nghĩa của CGT

CGT có nghĩa “Capital Gains Tax”, dịch sang tiếng Việt là “Thuế thu nhập vốn”.