CHA là gì? Nghĩa của từ cha

CHA là gì?

CHA“Chamorro language” trong tiếng Anh.

CHA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CHA“Chamorro language”.

Chamorro language: Ngôn ngữ Chamorro.
mã ISO 639-2.

Giải thích ý nghĩa của CHA

CHA có nghĩa “Chamorro language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Chamorro”.