CHAPS là gì? Nghĩa của từ chaps

CHAPS là gì?

CHAPS“Clearing House Automated Payment System” trong tiếng Anh.

CHAPS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CHAPS“Clearing House Automated Payment System”.

Clearing House Automated Payment System: Hệ thống thanh toán tự động của Clearing House.

Giải thích ý nghĩa của CHAPS

CHAPS có nghĩa “Clearing House Automated Payment System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống thanh toán tự động của Clearing House”.