CHE là gì? Nghĩa của từ che

CHE là gì?

CHE“Switzerland” trong tiếng Anh.

CHE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CHE“Switzerland”.

Switzerland: Thụy Sĩ.
ISO 3166 trigram, từ tiếng Latinh Confoederatio Helvetica.

Một số kiểu CHE viết tắt khác:

Chechen language: Tiếng Chechnya.
mã ISO 639-2: che.

Giải thích ý nghĩa của CHE

CHE có nghĩa “Switzerland”, dịch sang tiếng Việt là “Thụy Sĩ”.